phone054-2007674

מתכננים הפקת סרטון תדמית?

הגעתם לאתר הנכון!

קמפיין וידאו- ארלה פוד דנמרק

במסגרת עבודתו כאיש פרסום, אורי ששון צבר ניסיון מול לקוחות בינלאומיים. כאיש תוכן הוא מחוייב לכפר על הבדלי התרבות באמצעות רעיון שמצליח לגשר על הפער הזה. העבודה מול תאגיד החלב ארלה פוד מדנמרק היוותה הזדמנות לפתח קונספט מקורי למותג בינלאומי…

כבמאי וכתסריטאי, אורי ששון רואה בעבודה עם לקוחות בינלאומיים אתגר. מחוייבות לכפר על הבדלי התרבות באמצעות רעיון שמצליח לגשר על הפער הזה. העבודה מול תאגיד החלב ארלה פוד מדנמרק היוותה עבור אורי ששון הזדמנות לפתח קונספט מקורי למותג בינלאומי לקראת שלב החדירה של המוצר לישראל. קמפיין הטלוויזיה התמודד מול קטגוריה קשה עם מתחרה מקומי שנמצא בכל מקרר בישראל. כאיש תוכן, אורי ששון בחר בפתרון שימחיש את ההבדלים באמצעות מיקוד באופן השימוש במוצר. לורפק בודלה מחמאה רגילה באמצעות סדרה בת 3 סרטונים ששודרו בערוץ 2. בכל סרטון הוצגה סיטואציה קומית הממחישה עד כמה קשה למרוח חמאה ואת היתרון היחסי של לורפק על פני המתחרים. הקמפיין שודר בהצלחה במשך כ-3 שנים רצופות והגדיל את נתח השוק של לורפק בישראל.

accessible
כלי נגישות

Powered by - Wemake