phone054-2007674

מתכננים הפקת סרטון תדמית?

הגעתם לאתר הנכון!

הפצה בפורומים

וידאו פוש מנהלת את ההפצה בפורומים ומלווה אותו באמצעות קידום ומעקב על בסיס יומי המאפשר קבלת דיווח על התקדמות הסדרה הויראלית, תוך כדי תיקונים ושיפורים בפורומים הרלוונטיים.
וידאו פוש רותמים למהלך הפצת סדרה ויראלית בפורומים שותפים אסטרטגיים הפעילים בפורומים ומסייעים ביצירת באזז ובהפצת הסדרה. קידום הסדרה הויראלית בפורומים מבוצע בכפוף לתנאי השימוש בפורום. ניהול ההפצה בפורום מלווה במהלך קידום ומעקב על בסיס יומי ומאפשר קבלת דיווח על התקדמות הסדרה הויראלית, תוך כדי תיקונים ושיפורים בפורומים הרלוונטיים. הצלחת סדרה ויראלית תלוייה במכלול גורמים והפצה בפורומים מהווה גורם חשוב בקידומה של הסדרה תוך הקפדה על פעילות בצמידות לאסטרטגיה השיווקית.

accessible
כלי נגישות

Powered by - Wemake